Náš úspěch při vymáhání pohledávek (dluhů) stavíme především na specializaci advokátní kanceláře a komplexnosti služeb při vymáhání pohledávek.

FABIAN & PARTNERS je advokátní kancelář a insolvenční správce specializující se na vymáhání pohledávek. Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem v oblasti advokacie Vám pomůžeme v komunikaci s dlužníkem a přimějeme ho k uhrazení dluhu v rámci mimosoudního vymáhání nebosoudního vymáhání a následně exekučního či insolvenčního řízení. Jako advokátní kancelář jsme vázaní mlčenlivostí a jsme na tuto činnost pojištěni.

Nabízíme:

  • serióznost a legálnost vymáhání
  • prověření (lustraci) dlužníka
  • žaloby a elektronické platební rozkazy (včetně evropských platebních rozkazů)
  • náklady právního zastoupení hradí dlužník
  • exekuční návrhy, kde naší odměnu hradí dlužník
  • pojištění 50.000.000,- Kč, komplexní právní služby včetně zastoupení u soudu

 

Posouzení pohledávky advokátem zdarma

Díky našim zkušenostem a znalostem umíme pohledávku posoudit a stanovit, zda existuje reálná šance na její vymožení. Proto každou pohledávku, kterou nám předložíte k vymožení, nejprve zdarma posoudíme. Vymáháme pohledávky již od hodnoty 10000 Kč, pohledávku začneme vymáhat do 24 hodin po jejím převzetí.

Soudní vymáhání pohledávek, exekuce

Neuhradí-li dlužník pohledávku dobrovolně v rámci mimosoudního vymáhání, podáme žalobu na zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu). Po úspěšném řízení před soudem nebo rozhodcem, podáme exekuční návrh a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. Vaše osobní přítomnost u nás v kanceláři nebo u soudu není nutná, vše lze vyřešit přes Váš počítač či mobilní telefon.

Odměna za vymáhání pohledávky / dluhu

V případě vymožení pohledávky obdržíte celou jistinu žalované pohledávky. Odměna advokáta je zahrnuta v tzv. náhradě nákladů právního zastoupení (dle vyhl. 177/1996 Sb.), která Vám bude přiznána spolu s vymoženou pohledávkou a hradí ji dlužník. To je základní rozdíl oproti službám vymáhacích či inkasních agentur. Záloha na vymáhání je účtována dle individuální domluvy, její výše závisí na kvalitě, úplnosti a bezvadnosti dodaných podkladů. V případě neúspěšné exekuce nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce. Riziko neúspěchu a další ztráty tak nenesete Vy, ale přenášíte je na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli.

Napsali o nás v médiích 

Kauza Premiot – vymáhání dluhopisů a insolvence

Kauza Alpha Solar systems – insolvence