Nevyplacení dlužné mzdy zaměstnavatelem ve výplatním termínu je závažným přestupkem. Vymáhání mezd poskytujeme zcela zdarma, jediným nákladem pro Vás je úhrada soudního poplatku ve výši 4% z dlužné částky. I tento soudní poplatek (stejně jako naší odměnu) bude následně povinen uhradit zaměstnavatel, tedy dlužník.

Následky nevyplacení mzdy

Mzdy jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Kromě samotné nevyplacené mzdy může zaměstnanec požadovat i úroky z prodlení. Když dojde k prodlení v délce alespoň 15 dní, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr.

Postup vymáhání mzdy:

  1. Zahájení vymáhání mzdy – zaslání advokátní výzvy k úhradě, ve které zaměstnavatele vyzýváme, aby dobrovolně uhradil dlužnou mzdu spolu s příslušenstvím je prvním krokem.
  2. Pokud zaměstnavatel mzdu na výzvu neuhradí, avšak navrhne smírné řešení a Vy s tímto budete souhlasit, přistupujeme obvykle k sepisu dohody o narovnání.
  3. Neuhradí-li zaměstnavatel dlužnou mzdu dobrovolně, přistupujeme k podání žaloby na zaplacení k soudu (nejčastěji formou platebního rozkazu). Za tyto advokátní služby od Vás předem nepožadujeme úhradu odměny, z Vaší strany je hrazen pouze soudní poplatek (4 % z vymáhané jistiny). Soudní poplatek i odměnu advokáta vymáháme od zaměstnavatele jako součást nákladů řízení, v případě úspěšného vymožení tak získáváte celou mzdu i soudní poplatek. V určitých případech lze rovněž žádat soud o osvobození od soudních poplatků. Tuto žádost jsme pro Vás schopni připravit.
  4. Pokud zaměstnavatel neuhradí mzdu ani na základě rozhodnutí soudu, podáme exekuční návrh. Za podání exekučního návrhu se žádný poplatek nehradí.

Výhody vymáhání FABIAN & PARTNERS:

  • odměnu FABIAN & PARTNERS hradí dlužník – zaměstnavatel, odměna závisí až na vymožení dlužné mzdy
  • jako advokátní kancelář garantujeme důsledný, zákonný a profesionální postup vymáhání Vašich nároků
  • jako advokátní kancelář jsme vázáni mlčenlivostí
  • máme pojištění na 50.000.0000 Kč/případ
  • pobočky po celé ČR, na pobočkách můžete zanechat potřebné dokumenty, jako např. pracovní smlouvu, mzdový list, výzu zaměstnavateli apod.

Obraťte se na nás – my Váš případ bezplatně posoudíme a doporučíme Vám vhodný postup.