Neplacení nájmu (nájemného) se bohužel stalo standardem. Jako u jiných typů pohledávek se dá tato situace řešit formou vymáhání nájemného.

Vymáhání nájemného zahrnuje:

  • komunikace s dlužníkem (výzvy k úhradě, splátkového kalendáře, mimosoudní dohody a další)
  • návrh na vydání platebního rozkazu
  • právní zastoupení advokátem v soudním řízení
  • exekuční návrh
  • v případě zájmu podání žaloby na vyklizení

Podklady pro vymáhání nájmu

Pro vymáhání nájemného (nájmu) je potřeba doložit potřebné dokumenty. Je potřeba prokázat výši sjednaného nájemného a záloh na služby, které by měly vycházet z nájemní smlouvy (v písemné podobě). U vymáhání nedoplatků energií a dalších služeb se dokládá vyúčtování od těchto dodavatelů.

Jako advokátní kancelář pro Vás garantujeme seriozní a profesionální postup při vymáhání. Náš advokátní tým je složen ze zkušených odborníků. Odpovídáme za správnost poskytovaných právních služeb, pro tento případ jsme také pojištěni do částky 50.000.000,- Kč.