Neplacení nájmu (nájemného) se bohužel stalo standardem. Jako u jiných typů pohledávek se dá tato situace řešit formou vymáhání nájemného.

Vymáhání nájemného zahrnuje:

  • komunikace s dlužníkem (výzvy k úhradě, splátkového kalendáře, mimosoudní dohody a další)
  • návrh na vydání platebního rozkazu
  • právní zastoupení advokátem v soudním řízení
  • exekuční návrh
  • v případě zájmu podání žaloby na vyklizení

Jak probíhá vymáhání nájemného?

Vymožení nájemného začíná písemnou výzvou. Tím dáme nájemci poslední možnost před soudem, aby svůj dluh zaplatil v přiměřené lhůtě (obvykle 7 dnů).

Pokud nebude dlužné nájemné uhrazeno ani po uplynutí lhůty v předžalobní výzvě, lze na nájemce podat žalobu (návrh na vydání elektronického platebního rozkazu). Pokud by nedošlo k zaplacení dlužného nájemného ani po získání pravomocného rozsudku, zahájíme exekuci.

Podklady pro vymáhání nájmu

Pro vymáhání nájemného (nájmu) je potřeba doložit potřebné dokumenty. Je potřeba prokázat výši sjednaného nájemného a záloh na služby, které by měly vycházet z nájemní smlouvy (v písemné podobě). U vymáhání nedoplatků energií a dalších služeb se dokládá vyúčtování od těchto dodavatelů.

Jako advokátní kancelář pro Vás garantujeme seriozní a profesionální postup při vymáhání. Náš advokátní tým je složen ze zkušených odborníků. Odpovídáme za správnost poskytovaných právních služeb, pro tento případ jsme také pojištěni do částky 50.000.000,- Kč.