Zašlete nám scany dokladů (emailem nebo kontaktním formulářem), které máte k dispozici, jedná se například o:

 • faktury, doklady o doručení faktur
 • doklady o zaplacení (příjmové doklady podepsané dlužníkem, výpis z účtu)
 • exekutorské zápisy
 • v případě většího množství pohledávek účetní sjetinu
 • doklady o částečné úhradě pohledávek (stačí z elektronického bankovnictví)
 • dodací listy, CMR
 • uznání dluhu, dohodu o narovnání, splátkový kalendář
 • objednávky a/nebo smlouvy (kupní, o dílo, o půjčce atd.), pokud existují
 • směnky
 • rozsudek nebo platební rozkaz, pokud již jsou vydány
 • korespondence s dlužníkem, e-mailová komunikace, pokud byla vedena

Nemáte-li k vymáhané pohledávce potřebné právní podklady, bude převzetí věci posuzováno pro každý případ individuálně. I pohledávka bez podkladů může být vymahatelná.