Vydali jste faktury, odvedli DPH a faktury nebyly uhrazeny? Prodali jste zboží, za které jste nedostali zaplaceno a chcete se domoci svých financí od dlužníka?

Vymáháme faktury již v hodnotě stokorun. Součástí vymáhání dlužné částky z faktury jsou také zákonné úroky z prodlení (pokud nejsou sjednány jiné než zákonné), smluvní úroky z prodlení, smluvní pokuty.

BEZPLATNÉ vymáhání faktur

Služba vymáhání faktur zahrnuje tyto služby:

 • bezplatné posouzení právní vymahatelnosti zaslaných podkladů (emailem nebo kontaktním formulářem)
 • sepis výzev k úhradě a následné mimosoudní jednání (sepis splátkových kalendářů, uznání dluhu apod.)
 • podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
 • podání rozhodčí žaloby v případě rozhodčí doložky, následné zastoupení v rozhodčím řízení
 • exekuční návrh a zastoupení v exekučním řízení
 • sledování dlužníků v insolvenčním rejstříku

Čím je faktura delší dobu po splatnosti, tím se hůře vymáhá. Čím dříve se zahájí vymáhání faktur, tím rychleji je dosaženo plateb od Vašeho dlužníka. Vše je možné řešit online na dálku.

Výhody vymáhání:

 • odměnu FABIAN & PARTNERS hradí dlužník, odměna závisí až na vymožení pohledávky
 • jako advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS garantujeme důsledný, zákonný a profesionální postup vymáhání Vašich faktur
 • jako advokátní kancelář jsme vázáni mlčenlivostí
 • máme pojištění na 50.000.0000 Kč/případ
 • pobočky po celé ČR, na pobočkách můžete zanechat potřebné dokumenty

Posouzení podkladů k pohledávce je bezplatné a její výsledek Vám bude zaslán na emailovou adresu, kterou nám sdělíte. V případě, že pohledávka bude shledána vymahatelnou, obdržíte i návrh řešení a potvrzení podmínek vymáhání. Až následně po vzájemném odsouhlasení dochází k podpisu advokátní plné moci. Jelikož víme, že Váš čas jakožto podnikatele je drahý, vše lze samozřejmě vyřešit na dálku nebo online bez nutnosti osobních schůzek.