Bohužel ne všechny případy skončí úspěšným vymožením pohledávky (dluhu) v rámci mimosoudního vymáhání či exekuce. Dlužníci s oblibou využívají institutu oddlužení, v rámci kterého soud většinu dluhu v případě řádného splácení odpustí. Podmínkou, aby byla Vaše pohledávka alespoň z části uspokojena, je řádná a včasná přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Jinými slovy řečeno, pohledávku musíte přihlásit, i když máte k dispozici zástavní právo, soudní rozhodnutí nebo i když běží exekuce. Pokud pohledávku nepřihlásite, nic nedostanete, navíc proti zmeškání lhůty se nelze účinně bránit. Neznamená to sice, že tím dluh zaniká, nemůže však být v insolvenčním řízení uspokojen. 

Přihláška pohledávky

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení má v podstatě náležitosti žaloby na zaplacení. Jelikož se jedná o stěžejní právní jednání, doporučuji tuto agendu přenechat nám – advokátní kanceláři / insolvenčnímu správci. Kromě toho, že bude přihláška bezvadná, bude Váš nárok maximalizovat, tzn. uplatníme (zákonné) maximum úroků z prodlení, sankcí apod. Cenu za tuto službu Vám sdělíme poté, co nám zašlete podklady k pohledávce.

Popření pohledávky

Pokud se Vám stalo, že insolvenční správce či jiný věřitel popřel pravost, výši nebo pořadí Vaší pohledávky za úpadcem, neváhejte se na nás obrátit. Podáme za Vás žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky a budeme Vás v takovém incidenčním řízení zastupovat.

Služby insolvenčního správce