Půjčili jste peníze a nemůžete je získat zpět?

Nebaví Vás neustálé sliby a výmluvy dlužníka?

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a zápůjčkou?

Naší specializací je vymáhání pohledávek (dluhů) mimosoudní cestou prostřednictvím přímé komunikace s dlužníkem. V případě neúspěchu mimosoudního vymáhání přistupujeme k soudnímu vymáhání a následně vedeme exekuci na veškerý majetek dlužníka.

Zápůjčka nebo půjčka?

Půjčky jsou v tzv. Novém občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014 označovány jako zápůjčky. Mění se i označení účastníků smlouvy, věřitel je nově označován jako zapůjčitel a dlužník je nově označován jako vydlužitel. Pokud jsou i v nové smlouvě použity staré termíny, nic se nedějě a smlouva je vymahatelná, obsah smlouvy nicméně musí být jasný, stejně tak vůle stran. Před zahájením vymáhání pohledávky odborně posoudíme, zda je smlouva o půjčce / zápůjčce platná a doporučíme Vám vhodný postup.

Co když nemám písemnou smlouvu?

Nezoufejte. Pokud jste schopni prokázat poskytnutí peněz např. výpisem z bankovního účtu, nebo příjmovým dokladem, dlužná částka může být vymáhána jako tzv. bezdůvodné obohacení. Pokud dlužník začne komunikovat, snažíme se pohledávku právně podchytit například formou sepisu uznání dluhu, dohody o narovnání, splátkového kalendáře apod. Tento postup nám následně ulehčí případné soudní vymáhání.

Jaké jsou náklady na vymáhání půjčky, zápůjčky?

V případě soudního vymáhání by jedinou Vaší investicí byla úhrada soudního poplatku ve výši 4% z žalované částky soudu. V případě úspěchu ve věci bude muset dlužník uhradit náklady právního zastoupení advokátem i náklady vynaložené na soudní poplatek. V případě soudního vymáhání představuje naši odměnu soudem přiznaná náhrada nákladů právního zastoupení. Případná exekuce soudem přiznané pohledávky by pro Vás byla bezplatná. V případě částečného vymožení pohledávky exekutorem se vymožená částka započítá nejprve na přiznanou náhradu nákladů právního zastoupení (tj. naši odměnu), poté na pohledávku a její další příslušenství. Zálohu na náklady vybíráme pouze tehdy, pokud očekáváme komplikovanější průběh vymáhání či náklady na cestovné k soudu.

Připravili jsme pro Vás jednoduchý formulář, po jehož vyplnění a dodání podkladů Vám zdarma pomůžeme s ohodnocením Vaší pohledávky. Až po odsouhlasení podmínek dochází k podpisu advokátní plné moci.