Vymáhání směnek po splatnosti je stěžejní činností naší kanceláře. Služba vymáhání směnek slouží majitelům směnek vůči dlužníkům a zahrnuje i bezplatné posouzení platnosti dlužné směnky. Jakmile směnku posoudíme, budete si moci zvolit, jak k vymáhání směnky přistoupíte. Řada směnek je shledána neplatnými jen pro chyby v datech nebo pro nesprávné označení měny. I neplatnou směnku lze nicméně vymáhat.

Výhody směnek

Vymáhání dluhu ze směnky soudní cestou je pro věřitele jednodušší a rychlejší než v jiných případech (např. smlouva o půjčce, zápůjčce). Žalobce není povinen prokazovat vznik závazku, na jehož základě byla směnka vystavena, stačí aby předložil originál směnky. Naopak dlužník, který by se povinnosti směnku zaplatit bránil, musí své důvody nejen tvrdit, ale i prokázat. Obrana dlužníka je tak značně omezena.

Vymáhání směnky – postup

1. Mimosoudní vymáhání směnky

Dlužníka, který Vám směnku neuhradil, nejprve urgujeme a pokud jí ani na opětovné výzvy nezaplatí, předáme celou věc soudu.

2. Žaloba na zaplacení směnky

Před podáním žaloby je potřeba doručit originál směnky. Podání žaloby je pro klienta dále spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z dlužné částky, který pro klienta jako vždy vymáháme od dlužníka zpět kromě dlužné jistiny.

3. Vystavení směnečného platebního rozkazu

Soud vydá směnečný platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi.

a) Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti.

b) Pokud dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje.

4. Exekuce směnky (exekuční návrh)

Pokud dlužník ani na základě pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu nebo rozsudku pohledávku neuhradí, podáme exekuční návrh.

Máte-li zájem o vymáhání Vaší směnečné pohledávky, vyplňte prosím formulář, uveďte základní informace a přiložte naskenovanou směnku k posouzení její platnosti.

Naše odměna

Naši odměnu nehradíte Vy jakožto věřitel, ale vymáháme ji od dlužníka nad rámec dlužné částky a uhrazeného soudního poplatku.

Posouzení podkladů k pohledávce je bezplatné a její výsledek Vám bude zaslán na emailovou adresu, kterou nám sdělíte. V případě, že pohledávka bude shledána vymahatelnou, obdržíte i návrh řešení. Až po vzájemném odsouhlasení dochází k podpisu advokátní plné moci. Vše standardně řešíme bez nutnosti osobních schůzek.