Výživné pro dítě hradí povinný rodič k rukám druhého rodiče. Rozsudek soudu stanovující povinnost platit výživné je už sám o sobě tzv. exekučním titulem. To znamená, že oprávněný (rodič) se nemusí znovu obracet na soud s žalobou ale může rovnou přistoupit k podání exekučního návrhu proti povinnému rodiči k vymožení této pohledávky. Samozřejmě vše udělá naše advokátní kancelář na základě plné moci od Vás. Vše lze vyřešit online, Vy osobně tak při neplacení výživného nemusíte nic vyřizovat. Doporučujeme výživné vymáhat co nejdříve po splatnosti. Čím déle se vyčkává s vymáháním pohledávek – výživného, tím více se snižují šance na vymožení pohledávky za dlužníkem.

Odměna za vymáhání

Vymáhání výživného z rozsudků v exekučním řízení je možno v celé řadě případů realizovat bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení a navíc ji hradí dlužník, nikoliv Vy (nad rámec Vašeho dluhu). Rovněž nehradíte žádný soudní poplatek ani poplatek za nařízení exekuce. Možným postupem soudního exekutora je také zabavení řidičského oprávnění neplatiči výživného.

Jako advokátní kancelář nabízíme profesionální vztah ke klientovi, který se na rozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy. Při vymáhání výživného se řídíme platnou legislativou pro rok 2017. 

Poté, co vyplníte potřebné údaje a vložíte podklady, začne probíhat vymáhání výživného prostřednictvím exekutorských úřadů, se kterými spolupracujeme.